Aktualności

Rozpoczynamy przygodę z serwisem CFTR.pl

Co to CFTR? To białko tworzące kanał chlorkowy w błonie komórkowej, kodowane przez gen CFTR znajdujący się na długim ramieniu chromosomu 7 w locus 7q31.2. Jego nieprawidłowa forma wywołuje chorobę genetyczną zwaną mukowiscydozą, najczęstszą “chorobę rzadką” na świecie i w Polsce.

Czym jest CFTR.pl? To blog, wortal, serwis poświęcony  tematyce mukowiscydozy. Jest uzupełnieniem portalu Oddech Życia oddechzycia.pl Ma być medium

Kim jest Mirosław Wójcik? To popularyzator nauki w Polsce. Od 1996 roku pomaga innym lepiej zrozumieć świat nauki, medycyny.
Zobacz całość